top of page

Reactie op arrest van 6 oktober 2022 na steekpartij in Overloon d.d. 6 juni 2021

Reactie op arrest van 6 oktober 2022 na steekpartij in Overloon d.d. 6 juni 2021

RNV Juridisch nam dit weekend inhoudelijk kennis van het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. In deze zaak stonden zij het 44-jarige slachtoffer uit Overloon bij evenals bij de eerdere behandeling bij de Rechtbank te Roermond in januari van dit jaar.

 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch sloot zich aan bij het oordeel van de Rechtbank Roermond. Het Hof achtte net als de Rechtbank bewezen dat de minderjarige verdachte de opzet heeft gehad het slachtoffer middels meerdere messteken in de buikstreek te doden.

Ongewijzigd bleef ook het oordeel dat verdachte disproportioneel gereageerd heeft en te ver ging in wat volgens hem een daad van zelfverdediging betrof. Een beroep op noodweer werd dan ook niet gehonoreerd. 

Echter evenals de Rechtbank was het Hof van oordeel dat sprake was noodweerexces, van een hevige gemoedstoestand, zodat de verdachte niet vervolgd wordt voor deze disproportionele reactie. Omdat het feit wel bewezen wordt geacht volgt geen vrijspraak, maar ontslag van alle rechtsvervolging.

Het 44-jarige slachtoffer is teleurgesteld over deze uitspraak:

“Voor mij is het onbegrijpelijk dat de verdachte – die bijzonder weinig losliet tijdens de zitting – geen straf krijgt vanwege een hevig ontstane gemoedstoestand. Hij verklaarde namelijk bang te zijn, terwijl meerdere getuigen in het dossier bevestigden dat hij juist provoceerde en stoer deed.

Hij had zijn mes ook al meermaals laten zien die avond. Daar komt nog bij dat zijn vriend, op het moment van de schermutseling, op zijn gemak zijn jas ging halen. Het Openbaar Ministerie merkte tijdens de zitting op dat het vreemd was dat deze vriend kennelijk niks van deze angst had gemerkt’’.

Rob Noy van RNV Juridisch heeft zich ook verbaasd over het arrest:

‘’Het is lastig uitleggen aan mijn client dat de poging tot doodslag opnieuw is bewezen, maar dat de verdachte desondanks niet gestraft wordt. Net zo onbevredigend is het dat de jongeman ook niet voor verboden wapenbezit vervolgd kon worden, omdat hij het wapen direct na de daad samen met een vriendin heeft weggemoffeld.

Deze vriendin verklaard letterlijk (zo blijkt uit een bandopname die in het dossier zit) bereidt te zijn een valse verklaring af te leggen, maar wordt wel als belangrijke getuige opgevoerd voor het verhaal van de verdachte. Het verhaal dat geresulteerd heeft tot het ontslag van alle rechtsvervolging.
 

De verdachte wordt voor mijn gevoel beloond voor zijn terughoudende opstelling en het wegmaken van bewijs. Van de spijt die hij op zitting benoemde, hebben client en ik weinig gemerkt. Tot op de dag van vandaag hebben wij taal noch teken vernomen van de verdachte en zijn familie’’. 

 

De uitspraak bleek niet alleen onbegrijpelijk voor het slachtoffer, ook bij buitenstaanders zorgde het arrest voor verwarring. In het arrest werd gesproken over aanranding, in de context synoniem voor ‘schending’, waardoor op social media verband werd gelegd met zedenfeiten. Het dossier heeft echter in het geheel geen seksueel component of aanleiding.

 

 

Arrest 6 oktober 2022: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:3367&showbutton=true     

bottom of page